Velkomen til

Gjengevoll Mangesysleri

Vil du ha varer frå oss rett på døra annakvar onsdag?
Skriv deg opp på mangesysleriets mjølkerute.

I Samnanger driv vi eit tradisjonelt mangesysleri på lag med dyr og natur.
Målet er mangfald, trivsel, og ærleg og kortreist mat på lokale ressurser. 

Kva er eit mangesysleri?

Ordet "mangesysleri" er ikkje så mykje brukt i dag, men var vanleg i gamle dager. Då var dei fleste som budde på landet mangesyslarar. Ein åtte gjerne ein flekk med jord som gav mat, men i tillegg kombinerte ein jordbruket med inntekter frå andre næringar. Det gjaldt å sjå dei moglegheitene som fanst. På Vestlandet var det vanleg å vera fiskarbonde.

Vi på Gjengevoll trur at denne livsstilen hadde noko for seg. Vi let oss inspirera av tidlegare generasjonar, og ynskjer å gå i motsett retning av dagens landbruk som krev stadig større bruk og meir spesialisert produksjon. Hos oss ynskjer vi å gjera mange forskjellige ting i liten skala, tilpassa ressursgrunnlaget. Fordi livet vert mykje kjekkare med variasjon! 

20190708_104411
IMG_20200708_185351_188
Berekraftig lokalmat

Gjengevoll Mangesysleri er ein draum om å skapa eit mangfaldig og livskraftig mangesysleri basert på dei ressursene vi har til rådigheit.

På Gjengevoll trur vi at eit betre og meir berekraftig matsystem byrjer med oss sjølve. Vårt mål er å produsera høgkvalitets lokalmat, lokale varar og opplevingar, i størst mogleg grad basert på eigne ressurser, og i direkte kontakt med kundane.

"Eit betre og meir berekraftig matproduksjonssystem byrjer med oss sjølve"

Høyr podcasten vår

Gjengevoll Pludrecast kjem ut kvar måndag. Her kan du følgja utviklinga på garden frå veke til veke, og samstundes få høyra Mari og Kjetil (og kanskje gjestar?) prata om tema knytt til berekraftig matproduksjon, forretningsutvikling og livet på landet.

Besøk oss!

På gjengevoll er det ofte noko som skjer. Om sommaren har vi sundagskafé, og innimellom har vi konsertar og kurs. Vi tek også i mot grupper på forespurnad, og folk som vil koma og arbeida på garden i ei periode. 

Følg med på Facebook for kva som skjer, eller ta kontakt med oss på hallo@gjengevoll.no om du vil koma på besøk.

Les gardsbloggen

Våren er her

Sola er på veg tilbake etter ei lang mørketid, og ein ny dyrkesesong ligg foran oss. Her skal vi i gang med å så årets

Read More »

Spanande ting skjer!

Vi skriv endeleg juni, og plutseleg er sommaren her!  Sjølv om det har vore ganske stilt frå oss dei siste månadane, har vi ikkje låge

Read More »

2021 – oppsummert

Eit år i bilete 2021 har gått inn i historiebøkene, og med det er óg vårt fyrste heile år som bønder lagt bak oss. For

Read More »

Ein marknadshage i utvikling

Denne våren har det skjedd store ting på Gjengevoll. Vi har nemleg byrja etableringa av marknadshagen vår!  Her planlegg vi å dyrka eit rikt utval

Read More »

Har du lyst på nyhende frå Gjengevoll?

Vi vert kjempeglade om vi får lov til å senda deg nyhende om kva som skjer på garden, korleis prosjekta våre går framover og kva for nokre nye produkt vi kan tilby. Nyheitbrev kjem ikkje ut oftare enn éin gong i månaden.