Velkomen til

Gjengevoll Mangesysleri

No kan du tinga varer frå oss annakvar veke og få dei levert på døra. Les meir og meld deg på Mangesysleriets mjølkerute her

I Samnanger driv vi eit tradisjonelt mangesysleri på lag med dyr og natur.
Målet er mangfald, trivsel, og ærleg og kortreist mat på lokale ressurser. 

Kva er eit mangesysleri?

Ordet "mangesysleri" er ikkje så mykje brukt i dag, men var vanleg i gamle dager. Då var dei fleste som budde på landet mangesyslarar. Ein åtte gjerne ein flekk med jord som gav mat, men i tillegg kombinerte ein jordbruket med inntekter frå andre næringar. Det gjaldt å sjå dei moglegheitene som fanst. På Vestlandet var det vanleg å vera fiskarbonde.

Vi på Gjengevoll trur at denne livsstilen hadde noko for seg. Vi let oss inspirera av tidlegare generasjonar, og ynskjer å gå i motsett retning av dagens landbruk som krev stadig større bruk og meir spesialisert produksjon. Hos oss ynskjer vi å gjera mange forskjellige ting i liten skala, tilpassa ressursgrunnlaget. Fordi livet vert mykje kjekkare med variasjon! 

20190708_104411
IMG_20200708_185351_188
Berekraftig lokalmat

Gjengevoll Mangesysleri er ein draum om å skapa eit mangfaldig og livskraftig mangesysleri basert på dei ressursene vi har til rådigheit.

På Gjengevoll trur vi at eit betre og meir berekraftig matsystem byrjer med oss sjølve. Vårt mål er å produsera høgkvalitets lokalmat, lokale varar og opplevingar, i størst mogleg grad basert på eigne ressurser, og i direkte kontakt med kundane.

"Eit betre og meir berekraftig matproduksjonssystem byrjer med oss sjølve"

Høyr podcasten vår

Gjengevoll Pludrecast kjem ut kvar måndag. Her kan du følgja utviklinga på garden frå veke til veke, og samstundes få høyra Mari og Kjetil (og kanskje gjestar?) prata om tema knytt til berekraftig matproduksjon, forretningsutvikling og livet på landet.

Besøk oss!

Sommaren 2022 skal vi ha sommarkafé kvar sundag i juli. Du er også velkomen til å vitja oss om du har lyst til å bu og arbeida på garden i ei periode. 

Les gardsbloggen

Har du lyst på nyhende frå Gjengevoll?

Vi vert kjempeglade om vi får lov til å senda deg nyhende om kva som skjer på garden, korleis prosjekta våre går framover og kva for nokre nye produkt vi kan tilby. Nyheitbrev kjem ikkje ut oftare enn éin gong i månaden.