2021 – oppsummert

Eit år i bilete

2021 har gått inn i historiebøkene, og med det er óg vårt fyrste heile år som bønder lagt bak oss. For eit innhaldsrikt år det har vore! Det verkar nesten utruleg at vi ikkje har budd her på garden i tre år allereie, for med alt som har skjedd dette året, kjenst det nesten sånn ut.

Det går sjølvsagt ikkje an å oppsummera eit heilt år på ein god måte i ein artikkel, men her kjem likevel eit forsøk. Og sidan bilete seier meir enn tusen ord, let vi bileta gjera jobben.

P.S. Året 2021 har verkeleg stått i dyrkinga sitt teikn, og mykje tid og arbeid er gått med på marknadshagen vår. Prosessen med sjølve etableringa av hagen kan du lesa om her.

Allereie i januar sådde vi dei fyrste frøa, og kjellaren vart omdanna til oppalsrom.

Å stå til knes i jord og søle og grava grøft kjem definitivt til å vera eit av dei sterkaste minna frå 2021.

I februar fekk vi to purker, og i mars vart vi overraska med grisunger!

Og i april og mai fekk vi våre fyrste lam på garden 🥰

Hønseflokken vår har vokst med mange kyllingkull, og hønsa har kost seg mykje ute.

Vi har gleda oss over alt som har spirt og grodd.

Og vi har hatt ein fantastisk haust heilt frå mai til desember 🙏

Vi fekk våre fyrste bier og hausta vår fyrste honning.

Vi har fått laga og testa ein haug med nye produkt.

Ikkje minst har vi hatt utruleg mange flotte dagar her på garden, og gleda oss over alle årstidene.

Vi takkar alle våre følgjarar, kundar og vener for den fantastiske støtta vi har fått i 2021. Gler oss til fortsetjinga!