Introduksjonskurs for mangesyslarar

Velkomen til kurs 8.-10. september!

Har du ein draum om eit annleis liv? Eit liv på landet, eit saktare liv, eit skapande liv i takt med naturen, der du kan vera din eigen sjef og styra dagane sjølv? Då har vi ein spanande nyheit til deg: 

8.-10. september arrangerer vi vår aller fyrste pilot i introduksjonskurs for framtidige småbrukarar og mangesyslarar.

 I laupet av helga får du vera i lag med oss og andre som har dei same draumane som deg, du får jobba med å konkretisera dine eigne planar, jobba med eige tankesett, få innspel frå andre, få innblikk i grunnleggjande lover og reglar, og få ein liten smakebit på korleis det er å bu og jobba på eit mangesysleri.

 

Kort om kurset

Tid: Fredag 8. september kl 18.00 til sundag 10. september kl 14.00

Stad: Gjengevoll Mangesysleri, Tveit 31, Samnanger

Målgruppe: Deg som bur eller har ein draum om å bu på eit småbruk og driva med sjølvberging eller starta eit mangesysleri / ein mangfaldig bedrift på garden

Deltakarar: 5-10 stk

Overnatting: Overnatting på garden (inkludert i prisen), soverom med enkel standard eller glampingtelt ute.

Mat: Du får servert alle måltid (meld ifrå om allergier og matbehov i påmeldingsskjema).

Pris: 2900,- per person (dette kurset er sterkt rabattert grunna at det er eit pilotkurs)

Påmelding: Du bør søkje om plass så fort som mogleg for å ha større sjanse til å få plass. Vi bekrefter plassar fortløpande til det vert fullt.

Er kurset for deg?

Kurset er for deg viss du kan kjenna deg igjen i noko av dette:

  • Du har eit “vanleg liv” og ynskjer deg noko anna
  • Du drøymer om eit liv på landet, men har ikkje turt å ta steget og veit ikkje korleis du gjer det
  • Du har ein jobb som ikkje fyller deg med glede, og du tenkjer at det må finnast noko meir der ute
  • Du har nokre tankar om korleis du vil at livet skal sjå ut, men du veit ikkje kor du skal byrja
  • Du har lause planar, men manglar trua på at du skal få det til og du føler det du drøymer om er fjernt og urealistisk
  • Du har allereie gard, men du har ikkje kome i gong med noko enno
  • Du vil ut av hamsterhjulet og leva eit meir regenerativt liv, men du manglar eit fellesskap og folk som støtter deg

Kva kan du forventa?

Du kan forventa ei innhaldsrik og meiningsfull helg der du bur på garden saman med oss og deltek på eit inspirerande kurs under små og intime tilhøve. Du vert kjent med andre som er i same situasjon som deg, du får verktøy til å starta å konkretisera planane dine, og du får tilbakemeldingar frå oss og andre kursdeltakarar. 

Vi som held kurset heiter Mari og Kjetil og driv Gjengevoll Mangesysleri. Vi har gått, og går gjennom, nett dei same prosessane du skal gjera. Vi er ikkje eksperter med alle svara, men vi kan dela erfaringer og stilla dei riktige spørsmåla som får deg på riktig veg.

Dette er eit pilot-kurs. Det vil sei at det er fyrste gong vi gjer det, noko som betyr at du er prøvekanin for opplegget og at vi ikkje kan garantera at alt vert perfekt. Denne fyrste runda vert ein test som vi kan vidareutvikla eit proffare opplegg ut i frå.

Sidan det er eit pilot-kurs, får du heile helga til ein sterkt rabattert pris. I framtida kjem prisen til å gå betydeleg opp. Gjennom å delta no, får du høve til å vera med å utforma korleis dei framtidige opplegga vil vera samstundes som du sparer pengar. 

Program (førebels)

Fredag:
17: Ankomst og innlosjering
18: Middag og bli-kjent. Kort introduksjon av kvarandre og arbeid med tillit og tryggleik.
19: Introduksjon og omvisning på garden.
20: Bål og kveldshygge.

Laurdag: 
08: Frukost
09: Morgonstell på garden
10: Arbeid med visjonar, tankesett, kontekst og ressurskartleggjing.  
12:30: Lunsj
13:30: Innføring i grunnleggjande regelverk og krav til husdyrhald, dyrking, vidareforedling, innføring i formelle krav til korleis å starta opp.
15: Vidare arbeid med utvikling av eigne idear og planar, arbeid i grupper, diskusjon og tilbakemeldingar
18: Middag, bål og kveldshygge

Sundag:
09: Frukost
10: Morgonstell på garden
11: Konkretisering av planar, oppsummering, siste spørsmål, avrunding
13: Lunsj
14: Avreise

 

Er du klar for å ta konkrete grep i retning livet du drøymer om?