Kva skjer på Gjengevoll?

Digitalt mangesyslarkurs vinter/vår 2024

Har du ein draum om eit annleis liv? Eit liv på landet, eit saktare liv, eit skapande liv i takt med naturen? Eit liv der du kan vera din eigen sjef, styra dagane sjølv og laga deg ein kvardag full av meining? 

I februar 2024 startar vi sesongen med grunnkurs for mangesyslarar. Dette er kurset for deg som lengter etter eit annleis liv vil ha hjelp til å gå frå draum til handling. Kurset er digitalt og går over sju veker i februar og mars + eit oppfølgingsmøte i mai.  Les om kurset og bestill plass under.

Ein stad kor folk trivast

Fellesskap er viktig på eit mangesysleri. Vi skapar ein levande plass som folk har lyst til å koma til. Vi arrangerer dugnadar, konsertar, sommarkafé, kurs og andre arrangement.

Du kan koma til garden og arbeida hjå oss ei periode. Du eller din organisasjon/skule etc kan også booka oss og avtale private vitjingar.  Lurar du på noko, så ikkje nøl med å kontakta oss på hallo@gjengevoll.no 🙂 

Vi byggjar oss stadig opp, og fleire ulike tilbod vil koma. 
Meld deg gjerne på nyheitsbrevet vårt for å vera dei første som får vita om ting som skjer, eller følg oss i sosiale media:

Overnatting

Har du lyst på ein sommartur til Gjengevoll? Frå sommaren 2023 planlegg vi å opna for enkel overnatting og glamping så du kan få den ekte gardskjensla. Meir info og booking kjem.

64597429_356093588440290_6503289315152101047_n (1)
Arbeidsopphald

Har du lyst til å læra om korleis eit mangesysleri drivast? Vil du bu på garden og jobba ei periode mot kost, losji, læring og godt selskap? Vi tek i mot praktikantar, wwoofarar og andre som har lyst til å vera ein del av gardsfellesskapen i kortare eller lengre periodar. Minste opphald er ei veke. Ta kontakt!

Dugnad

Titt og stadig har vi dugnadar på garden kor folk kan koma og delta ein eller fleire dagar. Om du ynskjer å vera involvert i denne fellesskapen, kan du senda oss ein melding eller verta med i dugnadsgruppa vår på Facebook.

64597429_356093588440290_6503289315152101047_n (1)
Gardskafé

Sommaren 2023 held vi fram med å ha sommarkafé på sundagar. Følg med på Facebooksida vår eller meld deg på nyheitsbrevet for å få meir info om datoar!

Kor er vi?

Vi held til på Tveit, ei lita bygd opp i høgda over Tysse. Køyrer du bil, følgjer du fylkesveg 7 og tek av på avkøyringen mot Kvitingen (fylkesveg 134). Om du køyrer frå Bergen mot Norheimsund, ligg han på venstre sida av vegen etter tunellen og avkøyringen til Tysse (du ser røra til Frøland kraftverk oppi fjellsida).

Følg vegen eit par kilometer, og ta til venstre i den krappe svingen som skiltar til idrettsplassen. Deretter tek du til høgre og følg grusvegen heeeilt til enden! Næraste busstopp heiter "Frøland kyss Kvitingen". Frå Bergen går buss 925.

OBS: Vi tek kunn imot besøk som er avtalt på førehand.