Nettsider på plass

Hurra, då er vi endeleg komen på plass med nettsidene til mangesysleriet!

Desse har vi spikka og flikka på dei siste vekene, og kven skulle tru at ei enkel heimeside skulle vera så mykje arbeid? Det vart jo litt meir omfattande enn planlagd sjølvsagt, etter kvart som vi arbeidde og oppdaga alle tinga vi ville ha med.

For når ein planlegg å driva eit mangesysleri (med mange forskjellige syslar altså), så er jo ingenting som er berre beint fram og enkelt. Så no har vi både ein gardsblogg, ein podcast, og undersider som etter kvart skal fyllast med alle dei ulike tinga vi har lyst til å tilby på Gjengevoll. Vi har til og med fiksa eit nyheitsbrev kor du kan få oppdateringar av og til om det som skjer her på bruket. Yikes! Det er framleis nokre kryp (bugs) og småting som trengs og fiksast på, men vi seier oss nokonlunde nøgd. 

Har du nokre tilbakemeldingar eller innspel til sida? Noko du tykkjer ikkje funkar eller noko du saknar informasjon om? Send oss gjerne ein melding på hallo@gjengevoll.no eller kommenter under 🙂  

P.S. Følg oss gjerne på Instagram @mangesysleriet, og lika sida vår Gjengevoll Mangesysleri på Facebook.