No kan du bestilla glad julegris!

No kan du sikra deg det aller første kjøtet som vert seld frå Gjengevoll Mangesysleri. I desember skal vi slakta dei 10 grisane våre, og du har moglegheit til å bestilla ein kvart gris til jul. Vi leverer på avtalte hentepunkt i Bergen, Samnanger og Bjørnafjorden (Fusa) i desember. 

Dette er eksklusivt kjøt av svært høg kvalitet, frå nokre av dei lukkelegaste grisane i Noreg. Om du har fokus på dyrevelferd og tykkjer det er viktig at dyr skal ha det bra så lenge dei lev, er dette kjøt du kan kjøpa med skikkeleg godt samvit. Les meir om korleis grisane har det lenger ned på denne sida.

Under står det meir informasjon om kva du kan forventa og korleis prosessen vert. Om du ikkje får svar på alt du lurar på, så send oss gjerne spørsmål på hallo@gjengevoll.no! 🙂

Kva kostar det og kva får eg?

  • Prisen per kilo er 185 kroner (inkludert evt. moms)
  • Ein kvart gris veg om lag 15-18 kilo
  • Du får ein kasse med varierte stykningsdeler til forskjellig bruk, partert og pakka
  • Inkludert i kassa er ein halv ribbe
  • Du betalar kr 1 000,- i depositum når vi har bekrefta bestillinga di.

Ein gris består av mange ulike delar, og du kan forventa å få ein variert kasse med ein god blanding av finare og grovare kjøt, mellom anna indre- og ytrefilet, koteletter, bog, flesk og ribbe. I gamle dagar gjaldt det å nytta kvar einaste del av dyret når ein slakta julegrisen. Her har du moglegheit til å gjera det same, og få mykje ulikt kjøt som du kanskje ikkje alltid kjøper til vanleg. 

Kvifor kan de ikkje sei nøyaktig kva og kor mykje eg får?

Den endelege vekta på grisane veit vi ikkje før dei vert slakta. Difor vert den endelege avrekninga ikkje klar før kjøtet er pakka og klar til levering.

Dette er òg første gong vi slakter gris, og difor veit vi ikkje heilt sikkert nøyaktig kva for delar vi får frå slakteriet. Men du kan vera trygg på at vi fordeler stykkene så rettvist som mogleg, og at du ikkje betalar for meir enn du får. 

Depositum

Når du har bestilt gris og vi har bekrefta bestillinga med ein epost, får du beskjed om å betala inn eit depositum på kr 1 000,- til vår konto. Bestillinga er ikkje endeleg før vi har mottatt betalinga. Det betyr at om det er høg etterspurnad, er det førstemann til mølla.

Å ala opp griser er ein stor økonomisk investering i den skalaen vi driv, og depositumet gjer at vi får ein større økonomisk tryggleik og pengar til løpande utgiftar. Det er òg ein forsikring om at vi faktisk får selt kjøtet. 

Ein kvart gris er mykje, kan eg kjøpa kjøt i mindre storleiker?

I utgangspunktet nei. Av di vi testar ut sal av grisar for første gong og ikkje vil ta oss vatn over hovudet, vel vi å kunn selja kvarte storleiker. Risikoen med å selja mindre deler, er at det vert mykje meir arbeid å administrera, og at vi fort kan gå tom for enkelte deler medan vi ikkje får solgt andre. Vi trur at kundane våre vil ha eit heilskapleg og spanande produkt med variasjon. Å kjøpa ein kvart gris vert ein forundringspakke kor du kan kosa deg meg mykje forskjellig, både til jul og i det nye året.

For eit normalt hushald kan det verta mykje kjøt, særleg om du har lite med fryseplass eller er einsleg. I så fall anbefaler vi at du går saman med ein eller to andre, så de alle kan sikra dykk prima kjøt frå lukkelege utegrisar.

Om grisane

Dei ti grisane som går her på bøen på Gjengevoll i haust, har romsleg med uteareal kor dei spring rundt og leiker, beitar på gras og grev etter røter i jorda. Dei får leva ut sine naturlege behov så langt som råd er. Grisane har tilgang til ly, halm og varme inne, men kan gå fritt ut og inn. 

Fôret til grisane består av det dei finn ute på beita og ein god dose frukt og grønsaker i tillegg til kraftfôret (økologisk når vi får tak i, men det har vore landsdekkande mangel på økologisk kraftfôr denne hausten).

Dette er med andre ord kjøt frå nokre av dei lukkelegste grisane ein kan få tak i i Noreg. Det høge aktivitetsnivået til utegrisane, og den varierte kosten dei har, gjev også svært godt kjøt av høg kvalitet med god marmorering.