Nyhende frå Gjengevoll Mangesysleri

Takk for at du har lyst til å abonnera på nyheitsbrevet vårt, det tykkjer vi er grueleg kjekt! 

P.S. Vi kjem til å senda brev når vi har noko viktig å melda, men aldri oftare enn éin gong i månaden.