Personvernerklæring

Hei, og takk for at du titter innom!

Vi vil at du skal føla deg trygg på våre sider. Difor kjem det her litt informasjon om personvern.

Kven er vi

Vi er Gjengevoll Mangesysleri, ein gard og ein lokalmatprodusent i Samnanger kommune. Vår nettstedsadresse er:

https://gjengevoll.no 

Informasjonen som vert sendt via sidene våre er kryptert, og det tyder at den ikkje ender opp hos nokon som ikkje skal ha den.

Kva for slags personopplysningar samler vi inn

Når du legg inn kommentarar på sida, lagrast informasjonen i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressa og nettlesarversjonen din. Det gjerast for å hindra useriøse kommentarer.

Ein anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressa di (ein “hash”) kan verta sendt til tenesta Gravatar for å sjekka om du har ein konto der. Etter at kommentaren din har vorte godkjent, vil profilbiletet ditt vera synelg for kven som helst i tilknytning til kommentaren.

Vi samlar også inn nokre opplysningar som vert brukt for å gje oss informasjon og statistikk om bruken av sida. Denne informasjonen kan vera: IP-adresse, weblesar, operativsystem, tidsbruk og sidestatistikk. Her nyttar vi Google analytics som tredjepartsleverandør. Vi nyttar den enklaste formen av Google Analytics, som ikkje identifiserar einskildbrukarar. Systemet aggregerar og anonymiserar brukaren, mellom anna ved å anonymisera delar av IP-adressa.   Google sin personvernerklæring kan du finna her.

Andre personopplysningar vert ikkje samla inn med mindre du gjev dei til oss. Dette gjeld om du nyttar kontaktskjemaet (kor vi får e-postadressa di, samt informasjonen du sender i skjemaet) eller om du meld deg på nyheitsbrevet vårt. Dette er frivilleg og noko du vel sjølv. Vår tredjepartsleverandør her er mailchimp. 

Om du meldar deg på nyheitsbrevet, vil ikkje e-postadressa di bli brukt til noko anna enn utsending av nyheitsbrev. Vi deler ikkje adressa med andre. I Mailchimp måler vi samletal, så vi kan forbetre og vidareutvikla nyheitsbrevet vårt. Les Mailchimp sin personvernerklæring her.

Informasjonskapsler

Om du legg inn ein kommentar på eit blogginnlegg, kan du be om at sida hugser namn, e-post og nettstad. Den informasjonen lagrast i ein informasjonskapsel som gjer at du ikkje treng å leggja inn informasjonen neste gong. Informasjonskapselen lagrast i eitt år.

Kor lenge tek vi vare på informasjonen?

Kommentarar og informasjon tilknytta kommentaren, vert liggande på ubestemt tid eller fram til den vert sletta av anten deg eller oss.

Brukarstatistikk og informasjonen innhenta av Google Analytics vert lagra på Google sine serverar i USA og slettast automatisk etter 14 månader.

Om du har meldt deg på nyheitsbrevet vårt og sidan melder deg av, vert e-postadressa di sletta.