Produkta våre

Lokal mat på lokale ressurser

No kan du tinga varer frå oss og få dei heimlevert på døra annakvar veke! Les meir om Mangesysleriets nye mjølkerute her.

For info om grønsaksabonnement i 2023, sjå her.

 

Vi sel lokalmatprodukt som er tilvirka på garden. Varesortimentet varierer gjennom året. Av produkta våre kan du finna grønsaker, foredla hagevarer, honning, bakevarer, egg, svinekjøt, sauekjøt og produkt laga av ville vekster. 

 

Mangesysleriets mjølkerute

 

Om du har lyst til å kjøpa forskjellige varer av oss og du bur langs eller i nærleiken av mjølkeruta vår, kan du melda deg på kundelista og få levert heim varer annakvar onsdag i oddetalsveker. Dette er for deg som ynskjer maksimal fleksibilitet til å handla kva du vil, kva tid du vil. Les meir og meld deg på her.

Grønsaksabonnement

 

Om du bur i Samnanger eller har høve til å henta varer i Samnanger, kan du kjøpa grønsaksabonnenment frå oss for heile sesongen. Då får du utdelt heilt ferske grønsaker annakvar veke fra slutten av juni til november. Meir informasjon om korleis det fungerer finn du her.

Lokal torsdag på Lystgården

Ein del torsdager kjem vi til å stå og selja sesongvarer på Lystgården på Landås i Bergen. Følg med på våre eller Lystgården sine sosiale medier for å få oppdateringer om kva tid vi er der.

REKO

I høgsesong vil vi selja på følgande REKO-ringer:

  • Bergen Sentrum
  • Åsane
  • Fana
  • Fyllingsdalen
  • Samnanger
  • Eikelandsosen

Du tingar varer ved å søkja opp din lokale REKO-ring-gruppe på Facebook. Der legg vi ut annonser før kvar utlevering, og så tingar du det du vil ha.

Marknad og gårdsutsal

Det er også høve til å kjøpa varer av oss rett frå garden eller når vi står på marknadar. 

På garden sel vi varer når vi har sommarkafé eller andre arrangement. Utanom det kan du ta kontakt med oss og høyra om det passar. 

Vi deltek av og til på ulike marknadar i og rundt Bergen, særleg i laupet av sommaren og hausten fram mot jul. Følg med oss i sosiale media for å få vita kva tid vi skal stå kvar 🙂

Vi har no opna for sal av den første runda med utegris frå Gjengevoll! 
Dei slaktast før jul, og vi sel dei i kvarte storleiker.

Kjøtet kostar 185 kr per kilo. Vi rekner med at ein kvart gris kjem på mellom 15 og 18 kilo. Dette kan verta mykje kjøt på ein husstand om du ikkje har god frysarplass. I så tilfelle anbefaler vi å gå saman med ein eller to andre om bestillinga. 

Vi leverer kjøtet på avtalt hentepunkt før jul, anten i Bergen, Samnanger eller Bjørnafjorden (Fusa). 

Les meir om grisene og bestillinga her.
Har du spørsmål kan du senda ein epost til hallo@gjengevoll.no

Og om du er klar for å bestilla, så klikk på knappen under 🙂

Glad julegris

Bjørkeessens og bjørkesevje er eksklusive naturprodukt som er sanka og tilvirka på garden, og som vi berre lagar nokre få veker i året.

I gamle dagar var bjørkesevja viktig helsetilskot etter ein lang vinter. Ho kunne berre sankast i tida frå tela sprang og til knoppane skaut på bjørka. Sevja er rik på mineral, vitamin og antioksidanter, og er difor ein super energidrikk. Ho smaker stort sett av vatn med eit hint av mineraler og ein søtleg ettersmak.

Av sevja koker vi bjørkeessens, og dette er edle droper. Ei desiliter med essens er laga på femti gonger så mykje sejve! Essensen er relativt tyntflytande og mild, utan den karakteristiske brentsmaken ein ofte forbind med anna sirup. 

Bjørkeessens og bjørkesevje

egg frå islandshøns

Vi driv småskala produksjon av egg frå ein liten flokk med islanshøns, også kalt vikinghøns, på nesten 40 individ. Du kan lesa meir om rasen og dyrehaldet her.  Egga er fast vare på våre REKO-utleveringar.

Seks egg kostar 45 kroner. Fordi hønsa har forskjellig alder, varierer egga litt i storleik.

Vi legg opp til å la hønsa få gå på beite i sesong, og vera mest mogleg ute. Høns som får gå ute og beite, vert sunnare dyr med mer mosjon og meir variert kost. Egga vert påvirka av dette, og egg frå beitehøns har mellom anna mykje høgare innhald av omega 3 og vitamin.

 

Ferskfrosne hardangerlefser og rykende ferske bestalapper er óg på den faste inventarlista. 

 Hardangerlefsene med kling er tradisjon frå Nordfjord og inspirert av oppskrifta til Mari si bestemor. Bestalappene er etter oppskrift frå Kjetil si besta på Austvoll utanfor Stavanger.

Hardangerlefser og bestalapper