Produkta våre

Lokal mat på lokale ressurser

Vi er så vidt komen i gong med lokalmatproduksjon på Gjengevoll, og etter kvart kjem vi til å kunne tilby stadig fleire lokalmatprodukt frå dyr og planter frå garden. Når vi har produkt for sal, vil det koma informasjon om dei ulike varane på denne sida.

Produkta vil i hovudsak verta solgt på dei lokale REKO-ringane i Bergen og Bjørnafjorden-området, men vi ser også for oss å kunna selja ein del rett frå garden eller finna andre lokale salskanaler.

 Om du har lyst til å få beskjed når vi har noko nytt å melda, så meld deg gjerne på nyheitsbrevet vårt

Du kan også meir enn gjerne følgja oss i sosiale media:

 

Vi har no opna for sal av den første runda med utegris frå Gjengevoll! 
Dei slaktast før jul, og vi sel dei i kvarte storleiker.

Kjøtet kostar 185 kr per kilo. Vi rekner med at ein kvart gris kjem på mellom 15 og 18 kilo. Dette kan verta mykje kjøt på ein husstand om du ikkje har god frysarplass. I så tilfelle anbefaler vi å gå saman med ein eller to andre om bestillinga. 

Vi leverer kjøtet på avtalt hentepunkt før jul, anten i Bergen, Samnanger eller Bjørnafjorden (Fusa). 

Les meir om grisene og bestillinga her.
Har du spørsmål kan du senda ein epost til hallo@gjengevoll.no

Og om du er klar for å bestilla, så klikk på knappen under 🙂

Glad julegris

Vikingegg

Vi driv småskala produksjon av egg frå ein liten flokk med islanshøns, også kalt vikinghøns, på nesten 40 individ. Du kan lesa meir om rasen og dyrehaldet her.  Vi har førebels ikkje ein stor nok produksjon for fast levering, men vi sel egg til naboar, vener og andre på forespurnad. Produksjonen vil auka etter kvart som vi får fleire dyr.

Ein sekspakning kostar 45 kroner. Egga varierar litt i størrelse. Send oss ein melding om du vil ha egg. 

Vi planlegg å la hønsa få gå på beite i sesong, og vera mest mogleg ute. Høns som får gå ute og beite, vert sunnare dyr med mer mosjon og meir variert kost. Egga vert påvirka av dette, og egg frå beitehøns har mellom anna mykje høgare innhald av omega 3 og vitamin.

Ferske hardangerlefser og bestalapper er på den faste inventarlista når vi deltek på REKO. Førebels sel vi berre på ringane i Eikelandsosen og Samnanger.

 Hardangerlefsene med kling er tradisjon frå Nordfjord og inspirert av oppskrifta til Mari si bestemor. Bestalappene er etter oppskrift frå Kjetil si besta på Austvoll utanfor Stavanger. Desse heilt ferske bakevarene vert steika på takke og laga dagen før eller same dag. Av di dei ikkje er frose ned, er det berre mogleg å få tak i dei på REKO kor vi lagar så mange som det er bestilt. Men kjem du innom garden kan det og henda du er heldig å få tak i noko vi har fryst ned.

Hardangerlefser og bestalapper